Etický kodex

- Konzultant CAZAK nepoužívá ve své praxi postupy, které vědecká rada lékařské komory ČR označila jako šarlatánství

- Konzultant CAZAK nepoužívá žádné z metod měření kontaminací a patogenních organismů k potvrzování nebo vyvracení lékařských diagnóz, klienta upozorňuje na všechny limity těchto metod

- Konzultant CAZAK aktivně spolupracuje s lékaři a nikdy nenabádá klienta, aby se vyhýbal lékařským testům a vyšetřením, aby je oddaloval nebo ignoroval. Může upozorňovat na jejich limity, ale z principu klienta od nich neodrazuje.

- Konzultant CAZAK nikdy nevydává stravovací terapii, jakékoli manuální, frekvenční nebo biorezonanční kompenzace, a suplementaci potravinovými doplňky za léčiva a léčebné prostředky

- Konzultant CAZAK v žádné ze svých činností neporušuje zákony ČR a legislativu EU

- Konzultant CAZAK nikdy nezneužívá situace chronicky nebo smrtelně nemocných ke svému obohacení, vždy upozorní takového klienta, že v případě použití postupů navrhované detoxikace u takto závažných problémů je výsledek vždy nejistý